Nainstalujte si:
       

Překlad physician


physician = lékař; doktor; ošetřující lékař; lékařský; ordinář; fyzik
attending physician = ošetřující lékař; navštěvující lékař;

Překlad physician z webu:
I am physician to the embassy.  Jsem lékařem na velvyslanectví.
My goodness, perhaps we should bring a physician in with us!  Proboha, snad jsme měli s sebou přivézt doktora!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpiano   pick-up   picker   picking   pickling   pickup   pickup truck   picture