Nainstalujte si:
       

Překlad physical


physical = fyzický; fyzikální; lékařská prohlídka; hmotný; tělesný; fyzicky; fyzikálně; tělesně; somatický; prohlídka; zdravotní prohlídka; přírodní; naturální; lékařský; přirozený; tělesná činnost


Překlad physical z webu:
Physical evidence?  Co fyzické důkazy?
Some physical er, manifes...  Nějaká hmotná ehm, manifes … manifestace.
He cultivated physical toughness.  Pěstoval fyzickou zdatnost a houževnatost.
They had no physical appetites:  Neměli žádné fyzické potřeby:
He left you a physical object?  Nechal ti tam nějakou věc?
I do not see a physical threat here, however.  Teď tady ale hmatatelnou hrozbu nevidím.
There was very little sign of physical damage.  Nebylo vidět mnoho známek fyzického poškození.
He was cunning and cruel, but lacked physical courage.  Byl lstivý a krutý, ale postrádal osobní odvahu.
This was not what she'd come all this physical distance for;  Tak tedy kvůli tomu letěla přes půlku světa?
When they were unconscious he gave them a close physical examination.  Když je přivedli do bezvědomí, vyšetřili je.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphysician   piano   pick-up   picker   picking   pickling   pickup   pickup truck