Nainstalujte si:
       

Překlad photography


photography = fotografie (umění, obor); fotografování; fotografické umění; snímkování; hlubotisk
aerial photography = letecká fotografie; letecké snímkování; letecké fotografování;
black-and-white photography = fotografie černobílá; černobílá fotografie;
color photography = barevná fotografie; barevné fotografování; plastická fotografie;

Překlad photography z webu:
It had to be satellite photography.  Muselo to být snímáno ze satelitu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphotometer   phrase   phthalate   physical   physician   piano   pick-up   picker