Nainstalujte si:
       

Překlad photographer


photographer = fotograf; fotografka; fotografická kamera
amateur photographer = fotoamatér; amatérský fotograf;

Překlad photographer z webu:
Finished, the photographer said.  Hotovo, oznámil fotograf.
He and the photographer went upstairs.  Odešel s fotografem nahoru.
Next he got hold of a photographer and talked to him briefly.  Potom přistoupil k fotografovi a krátce s ním promluvil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphotography   photometer   phrase   phthalate   physical   physician   piano   pick-up