Nainstalujte si:
       

Překlad photograph


photograph = fotografie (obrazu); snímek (fotografie); fotografovat; obrázek (fotografie); fotografický obraz; fotografický; vyfotografovat (4. p.); fotografický snímek; ofotografovat; fotografovat dobře
aerial photograph = letecký snímek; letecká fotografie; take a photograph = fotografovat;

Překlad photograph z webu:
It'll photograph great.  Báječně by se to vyjímalo na fotkách.
Did they photograph this map?  Fotografovali taky tu mapu?
They wanted to photograph us.  Potřebovali naše fotky.
He held up a photograph of the two of them.  Zvedl do výše fotografii těch dvou.
There was only one such photograph in the world.  Na světě existovala jen jedna taková fotografie.
Every time she looked at the photograph before sleep.  Vždycky, když před usnutím hleděla na fotografii.
The only human touch was a color photograph of his wife.  Jediná osobní věc byla barevná fotografie jeho ženy.
Clark started walking with his map and a photograph in his hands.  Clark šel vpředu, v rukou mapu a fotografii.
The body was dropped on the floor and her photograph was taken.  Položili tělo na podlahu, aby je mohli vyfotografovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphotographer   photography   photometer   phrase   phthalate   physical   physician   piano