Nainstalujte si:
       

Překlad photo


photo = fotografie; foto; fotografický; vyfotit; fotit; vyblejsknout (vyfotit); obraz; kompaktní fotodisk; fotografovat; fotonka


Překlad photo z webu:
Send photo first letter.  Protéza nohy vítána.
Fornicate all photo finishes!  K čertu s kamerou!
He handed the photo back.  Vrátil ji fotografii.
Cordell, put up the photo please.  Cordelle, dejte tam tu fotku, prosím.
How do you like our photo album?  Jak se vám líbí naše album fotografií?
Ritter looked again at the satellite photo of the house.  Ritter pohlédl na družicový snímek domu.
Dunross gave him the copy of the photo finish.  Dunross mu podal kopii cílové fotografie.
Murray knew better than to ask where the photo had come from.  Murraye ani nenapadlo ptát se, odkud se fotografie vzala.
He tossed over one of the copies of the photo finish.  Přisunul mu jednu kopii cílového finiše.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphotograph   photographer   photography   photometer   phrase   phthalate   physical   physician