Nainstalujte si:
       

Překlad phonic


phonic = akustický; fonetický; týkající se hlasu nebo zvuku; zvukový; zvučící těleso; fonický; faleš
spasm phonic = křečová dysfonie; spastická dysfonie;
phosphatase   phosphate   photo   photograph   photographer   photography   photometer   phrase