Nainstalujte si:
       

Překlad phenomenon


phenomenon = fenomén (úkaz, jev, div); úkaz; jev; div; zjev; vlastnost; souhrn zevních znaků jedince
intermediate phenomenon = přechodný jev; mezijev (přechodný jev);
mysterious phenomenon = záhadný jev; mystický úkaz;

Překlad phenomenon z webu:
It was a startling phenomenon to watch.  To byl také pozoruhodný jev.
He was seeing the same phenomenon now, on a hundredfold greater scale;  Stejný jev měl před očima nyní, ve stonásobném zvětšení;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphial   phone   phonic   phosphatase   phosphate   photo   photograph   photographer