Nainstalujte si:
       

Překlad phased out


phased out = vyřazený; vyřadil; fázování (vačkového hřídele)
phenomenon   phial   phone   phonic   phosphatase   phosphate   photo   photograph