Nainstalujte si:
       

Překlad phase


phase = stadium; fázový; etapa; skupenství; fázovat; proměna (fáze měsíce ap.); rozvrhnout; provádět postupně; stupeň; perioda; signální fáze; stav; fázový úhel; sfázovat; vyřazovat (4. p.); vývojový stupeň; odstupňovat; koordinovat; sladit časově; fázový posun
alert phase = pohotovost; údobí pohotovosti;
compile phase = kompilační fáze; překladová fáze (programu); etapa kompilace;
compiling phase = překladová fáze; kompilace; etapa kompilace;
current phase = fáze proudu; proudová fáze; rozptýlená fáze;

Překlad phase z webu:
The culminant phase of kemmer (Karh.  Vrcholná fáze kemmeru (karh.
They were in the first phase of kemmer.  Byli v první fázi kemmeru.
It doesn't matter who started this phase of the confrontation:  Nezáleží na tom, kdo konfrontaci začal:
I sped merrily out into the night and phase two of my plan.  Vesele jsem uháněl do noci vstříc fázi číslo dvě mého plánu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorphased   phased out   phenomenon   phial   phone   phonic   phosphatase   phosphate