Nainstalujte si:
       

Překlad petty


petty = malicherný; titěrný; triviální; drobný; banální; nepatrný; spodnička; malý; bezvýznamný; úzkoprsý; nedůležitý; bagatelní; drobná havárie
cash petty = pokladna; peníze; pokladní hotovost;

Překlad petty z webu:
A petty officer held it up.  Menší důstojník mu podal sluchátko.
With the petty reasons?  Malichernými důvody?
Drugs, boys, gangs, petty crime, the dangerous life on the street.  Drogy, kluci, gangy, drobné přestupky, nebezpečný život na ulici.
I am above the petty squabbles of the tribes.  Jsem povznesen nad malicherné handrkování kmenů.
Who would care about this petty war in a thousand years?  Kdo se za tisíc let bude starat o nějakou bezvýznamnou válku?
Do not bother me with such petty matters.  Neotravuj mne s takovými hloupostmi.
Do nothing that is mean and spiteful, petty or cruel.  Neudělej nic, co by bylo ničemné, záludné, mrzké a kruté.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



pharmacy   pharyngitis   phase   phased   phased out   phenomenon   phial   phone