Nainstalujte si:
       

Překlad petrol


petrol = benzín; benzin; motorový benzin; automobilový benzin; benzínový; nalít benzín; technický benzin; surový petrolej; benzinový; benzinový čerpací stojan
knock-resistant petrol = benzin odolný proti klepání; andidetonační benzin;
motor petrol = motorový benzin; automobilový benzin;
motor-vehicle petrol = vozidlový benzin; automobilový benzin; motorový benzin;

Překlad petrol z webu:
You are taking adequate petrol for your vehicles?  Vezete si přiměřené množství benzínu pro svá vozidla?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpetroleum   petty   pharmacy   pharyngitis   phase   phased   phased out   phenomenon