Nainstalujte si:
       

Překlad personality


personality = osobnost; známá osobnost; osobitost; svéráznost; nátura; charakter; právní status; osobnostní; právní subjektivita; movitý majetek; osobní vlastnictví; personalita; charakterové vlastnosti
immature personality = nezralá osobnost; nevyspělá osobnost;
pure personality = movité věci; práva na movitosti;
split personality = rozpolcená osobnost; rozštěpená osobnost; rozdvojená osobnost;

Překlad personality z webu:
My personality cult?  Můj kult osobnosti, co?
My own personality has become a burden to me.  Má vlastní osobnost se mi stala břemenem.
This second form suited his personality perfectly.  Druhé tělo dokonale ladilo s jeho osobností.
Wintermute could build a kind of personality into a shell.  Wintermute by dokázal vestavět osobnost i do škeble.
Slowly the sun set, and night changed the personality of the forest.  Slunce pomalu zapadlo a noc zcela proměnila osobnost lesa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpersonally   personnel   perspective   pertinent   perversion   pest control   petition   petition for