Nainstalujte si:
       

Překlad personal


personal = osobní; vlastní (osobní); personální; individuální; vlastnoruční; soukromý; osobní tajemník
things personal = osobní svršky; osobní movité věci;

Překlad personal z webu:
Personal check?  Osobní šek?
And personal disappointment.  A osobní zklamáni.
Just his personal guards?  Jenom jeho tělesnou stráž.
I'll take a personal day.  Vezmu si volno.
She had her own personal time.  Měla svůj osobní čas.
This one would be his personal weapon.  Tohle bude jeho osobní zbraň.
I don't wish to wound your personal feelings.  Nechci se dotknout tvých osobních pocitů.
So he's decided to put in a personal appearance.  Tak se rozhodl, že se ukáže osobně.
The action had taken, also, a knowledge of personal power.  Za jeho jednáním stálo také vědomí osobního vlivu.
Money in a billfold, a bunch of keys, the personal pocket chop.  Svazek bankovek, klíče, osobní razítko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpersonal property   personality   personally   personnel   perspective   pertinent   perversion   pest control