Nainstalujte si:
       

Překlad person


person = osoba; člověk; jednotlivec; jedinec; postava; osobní; vzezření; osobnost; osoba
accused person = obžalovaná osoba; obžalovaný; obviněná osoba;
aggrieved person = poškozená osoba; osoba dotčená; osoba poškozená; dotčená osoba;
blind person = slepec; slepý;
determined person = určená osoba; oprávněná osoba; tělesně postižený;

Překlad person z webu:
A person asks:  Někdo se táže:
Like a person in a trainstation.  Jako osoba na nádraží v čekárně.
What sort of person is he?  Co je vlastně zač?
He was the only person there.  Nikdo další tam nebyl.
I did not see a person anywhere.  Nikde jsem nezahlédl ani živou duši.
Do you know anything about the person who built the clock?  Tak jak jsi našel to místo?
Where are they going to hide this person they are kidnaping?  Kam chtěli ukrýt tu osobu, kterou měli unést?
He talked to himself about the sort of person he was.  Hovořil k sobě o tom, co je za člověka.
He looked at everything in general and for one person in particular:  Pozoroval vše a hledal jednu osobu:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpersonal   personal property   personality   personally   personnel   perspective   pertinent   perversion