Nainstalujte si:
       

Překlad perpetuity


perpetuity = věčnost; ustavičnost; stálé trvání; nezcizitelný majetek; věčná anuita; omezená převoditelnost majetku; věčná renta; bez konce; nepomíjejícnost; trvalost; nekonečnost; nezcizitelnost; stálost; poplést
in perpetuity = permanentně; na věčné časy; trvale; na věky;

Překlad perpetuity z webu:
They couldn't control the cults in perpetuity.  Nemohli ukočírovat sekty věčně.
It defines the ownership of the temple land in perpetuity.  Je v ní definována držba pozemku našeho chrámu časově neomezená.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperson   personal   personal property   personality   personally   personnel   perspective   pertinent