Nainstalujte si:
       

Překlad permutation


permutation = obměna; změna pořadí; permutace (obměna, mat.); posouvání hlásek; změna; přeměna; transformace; výměna; permutační; přestava; obměňovat
cyclic permutation = cyklická permutace; cyklická záměna;

Překlad permutation z webu:
She quickly estimated the permutations.  Rychle z hlavy tu permutaci vypočítala.
This aggregated to over thirty thousand possible permutations.  To představovalo celkem více než třicet tisíc možných permutací.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperoxide   perpetuity   person   personal   personal property   personality   personally   personnel