Nainstalujte si:
       

Překlad permitted


permitted = dovolený; dovolil; přípustný; povolený; povolení
not permitted = nedovolený; není dovoleno;

Překlad permitted z webu:
Toranaga permitted himself a scowl.  Toranaga se zamračil.
None are permitted in.  Nikdo nesmí dovnitř.
You are not permitted to look away.  Nedovolím ti dívat se stranou.
I would not have permitted you to harm my companions, she said.  Nedovolila bych ti, abys mým druhům ublížil, řekla.
There was a ship which we permitted to land.  Je tu loď, které jsme dovolili přistát.
If you serve faithfully you will be permitted to live.  Když budete sloužit věrně, budete žít.
Yes, and astonishing for such a service to be permitted openly.  Je, a nesmírně překvapující, že byla povolena takto otevřeně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpermittivity   permutation   peroxide   perpetuity   person   personal   personal property   personality