Nainstalujte si:
       

Překlad permit


permit = povolení (písemné); povolit (úředně); dovolit (3. p., 4. p., výslovně); tolerovat; propustka; průkaz; svolení (písemné); výslovně dovolit; dovolenka; připustit; dát souhlas (umožnit); odběrní povolení; trpět; písemný souhlas; povolenka; lístek; vízum
entry permit = povolení vstupu; povolení vjezdu; vstupní povolení;
exit permit = výjezdní povolení; výjezdní doložka;
import permit = dovozní licence; dovozní povolení;
transit permit = tranzitní povolení; povolení průjezdu; průjezdní povolení;

Překlad permit z webu:
Permit him then to live, but always within the walls of the citadel.  Daruj mu tedy život, ale jen ve stěnách našeho města.
Please permit me my methods.  Prosím, dovolte mi užívat moje metody.
Would you permit that?  Můžete to povolit?
I will not permit it.  To nedovolím.
The land did not permit mistakes.  Země neodpouštěla chyby.
He asks if you would permit me to translate for him.  Ptá se, zda mi dovolíš překládat.
But it is very unusual, that such a permit would be granted at all.  Ale je velice neobvyklé, že tako­vá povolení vůbec byla vydána.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpermitted   permittivity   permutation   peroxide   perpetuity   person   personal   personal property