Nainstalujte si:
       

Překlad permissible


permissible = přípustný; dovolený; bezpečnostní; přístupný; povolený; dovolená odchylka
maximum permissible = nejvyšší přípustný; maximálně přípustný; nevyšší dovolený;

Překlad permissible z webu:
This was a permissible gambit.  Takový tah byl přijatelný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpermission   permit   permitted   permittivity   permutation   peroxide   perpetuity   person