Nainstalujte si:
       

Překlad permanent


permanent = stálý; neustálý; permanentní; ustavičný; trvalý; stále; trvale; nepřetržitý; definitivní; trvanlivý; trvalá věc; neměnný; trvající; trvalá látka; permanentní pohon čtyř kol


Překlad permanent z webu:
Permanent camp?  Stálý tábor?
No permanent damage.  Vlastně nemáme nic jiného na práci.
Then a permanent settlement.  Pak trvalé sídliště.
Not on a permanent basis.  Ne v tom podstatném.
Will there be any permanent damage?  Bude nějak trvale poškozena?
Maybe even on a more permanent basis.  Možná že dokonce na trvalejší pobyt.
Have you guys talked about a permanent home?  Domluvili jste se už o trvalém místě pobytu?
I gave them a real scare, but no permanent damage.  Sice jsem je pořádně vyděsil, ale nezpůsobil trvalou škodu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpermeability   permissible   permission   permit   permitted   permittivity   permutation   peroxide