Nainstalujte si:
       

Překlad permanency


permanency = trvalost; trvanlivost; stálost; něco trvalého; trvalé zařízení; neměnnost; permanentnost; permanence; setrvačný stav; konstantnost; setrvalý stav; trvalá věc; ustavičnost; stálý
light permanency = stálost na světle; světlostálost; as a permanency = naspodu;
permanent   permeability   permissible   permission   permit   permitted   permittivity   permutation