Nainstalujte si:
       

Překlad perjury


perjury = křivá přísaha; zrada; vědomá lež; křivé svědectví; vylepšit
commit perjury = křivě přísahat; spáchat trestný čin křivé přísahy; subornation of perjury = svedení ke křivé přísaze;
permanency   permanent   permeability   permissible   permission   permit   permitted   permittivity