Nainstalujte si:
       

Překlad periodical


periodical = časopis; magazín; týdeník; měsíčník; pravidelný; periodický; častý; cyklický; časopisecký; periodikum; pravidelně se opakující; periodický časopis; periodický tisk; občasný; pravidelně
grey periodical = mimotržní periodikum; zájmové periodikum; netržní periodikum;

Překlad periodical z webu:
Periodically, they tried to tidy things up a little.  Celkem pravidelně se je pokoušeli alespoň trochu učesat.
I cashed it periodically, and stuffed it in a drawer.  Pravidelně jsem je vybíral a strkal je do zásuvky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperiphery   peritonitis   perjury   permanency   permanent   permeability   permissible   permission