Nainstalujte si:
       

Překlad periodic


periodic = periodický; pravidelný; občasný; cyklický; častý; pravidelně se opakující; opakující se; jodistý; periodický provoz


Překlad periodic z webu:
Periodic weaponsrefresher training, maybe?  Pravidelný obnovovací výcvik ve zbrani, ne?
But the city came under periodic fire.  Ale město bylo periodicky bombardováno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperiodic duty   periodical   periphery   peritonitis   perjury   permanency   permanent   permeability