Nainstalujte si:
       

Překlad period


period = doba; období; údobí; perioda (též větná, složité souvětí); éra; tečka (jaz.); měsíčky; menstruace; doba trvání; poločas; třetina; stylový; dnešek; současnost; kmit; fáze; epocha; konec; závěr; ukončení; historický; hodina; etapa; jednotka; interval; řád
accelerating period = rozjezd; perioda rozjezdu;
access period = přístupový čas; přístupová doba;
accounting period = účtovací období; účtové období; zúčtovací období; účetní období; účetní údobí;
action period = funkční perioda; snímací interval;

Překlad period z webu:
In the period from 1988 to 1989...  V období let 1988 a 1989...
In the sixweek period almost 70,000 had been arrested and returned.  Během šesti týdnů bylo zatčeno a navráceno téměř 70 000 lidí.
They grow over a period of time.  Nějaký čas se musí tvořit.
The humor vanished into a long period of silence.  Legrace vyvanula a nastalo dio_uhé ticho.
Don't know, maybe a million over a period of years.  Nevím, během několika let možná i milion.
Five, it could be copied in a short period of time.  Za páté, můžu ho okopíroval za krátkou dobu.
And what ifI agree to surrender it for a period of time?  Co když budu souhlasit s tím, že nějaký čas nebudu provozovat praxi?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperiod of time   periodic   periodic duty   periodical   periphery   peritonitis   perjury   permanency