Nainstalujte si:
       

Překlad period of time


period of time = časový interval; perioda; časové období; časový úsek; jodistan
over a long period of time = během dlouhého období;

Překlad period of time z webu:
They grow over a period of time.  Nějaký čas se musí tvořit.
Five, it could be copied in a short period of time.  Za páté, můžu ho okopíroval za krátkou dobu.
And what ifI agree to surrender it for a period of time?  Co když budu souhlasit s tím, že nějaký čas nebudu provozovat praxi?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperiodic   periodic duty   periodical   periphery   peritonitis   perjury   permanency   permanent