Nainstalujte si:
       

Překlad peril


peril = nebezpečí (velké); ohrožení; ohrozit (velmi); riziko (velké); vydat v nebezpečí; velké nebezpečí; nebezpečný; riskovat; nebezpečný (velmi)
yellow peril = čínské nebezpečí; žluté nebezpečí; do st. at one's peril = dělat na vlastní nebezpečí co (velké);

Překlad peril z webu:
Peril to the detective who says:  Tváří v tvář detektivovi, který říká:
The peril was over.  Je po nebezpečí.
So much peril here!  Kolik je zde nebezpečí!
They knew the peril he faced this day.  Věděli, jaké nebezpečí ho dnes čeká.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperiod   period of time   periodic   periodic duty   periodical   periphery   peritonitis   perjury