Nainstalujte si:
       

Překlad performance


performance = výkon (též herecký); představení (div.); hra (představení); provedení; konání; vykonání; splnění (slibu ap.); předvedení; vykonaná práce; vykonávání; výkonnost; moresy (hanl.); dílo; přednes; produkce; herecký výkon; souhrn vlastností; jízdní chování
aerodynamic performance = aerodynamické výkony; aerodynamický výkon;
best performance = nejlepší výkon; vrcholný výkon;
claim performance = požadovat plnění; škodní průběh;
commensurate performance = odpovídající výkon; odpoví dající výkon;

Překlad performance z webu:
No performance tonight, he said.  Dnes nebude žádné představení, řekl.
Checking out performance on a new piece of ordnance.  Zkontrolovat výkon nové výzbroje.
It was a very remarkable performance very remarkable.  To je velice pozoruhodný výkon - velice pozoruhodný.
But in the heat of the performance such taboos were forgotten.  Jenže co znamenají taková tabu, jeli interpret stržen rolí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperformance test   performer   perfume   peril   period   period of time   periodic   periodic duty