Nainstalujte si:
       

Překlad performance test


performance test = zkouška výkonu (motoru); zkouška vlastností; výkonnostní zkouška; vykonávající
lab high-speed performance test = vysokorychlostní zkouška na zkušebním stavu;
laboratory high-speed performance test = vysokorychlostní zkouška v laboratoři;
performer   perfume   peril   period   period of time   periodic   periodic duty   periodical