Nainstalujte si:
       

Překlad perfect


perfect = perfektní; dokonalý; zdokonalit; perfektum (soustava tvarů, jaz.); týkající se perfekta; co je dokonalého; přesný; zlepšit; dokončit; dodělat; bezvadný; naprostý; úplný; ideální; doplnit; minulý čas (řidčeji, jaz.); prohloubit; čistý; vypilovat (4. p.)
future perfect = druhé futurum; předbudoucí čas;
scream perfect = zábavný člověk; směšná věc;

Překlad perfect z webu:
Perfect copies.  Dokonalé kopie.
A perfect world.  Dokonalý svět.
He had perfect recall.  Měl dokonalou paměť.
He is a perfect gentleman.  Je dokonalý gentleman.
But this is a perfect moment.  Ale tohle je dokonalá chvíle.
I thought you had a perfect memory!  Máš přece dokonalou paměť.
It is the record of a perfect launch.  Je to záznam perfektního startu.
It has a perfect host, and a perfect library.  Je tam dokonalý hostitel a dokonalá knihovna.
A cigarette is the perfect type of a perfect pleasure.  Cigareta je dokonalý typ dokonalé rozkoše.
I guess you had picked out the tree, the perfect spot.  A předem sis vybral strom, nějaké perfektní místo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperforation   performance   performance test   performer   perfume   peril   period   period of time