Nainstalujte si:
       

Překlad percentage


percentage = procento (celkové); procentní sazba; procentní; procenta; obsah v procentech; část; díl; procentní hodnota; podíl v procentech; celkové procento; procentová sazba; procentní podíl; procentní zisk; tantiéma; úroková míra; procentuální; úročení
high percentage = vysoké procento; vysokoprocentní;

Překlad percentage z webu:
What percentage for my family?  Kolik procent pro mou famiglii?
There was absolutely no percentage in killing cops.  Zabít policistu je absolutně nevýnosný obchod.
But it would give a rough percentage composition:  Zjistí však jejich obsah:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



perception   perfect   perforation   performance   performance test   performer   perfume   peril