Nainstalujte si:
       

Překlad per second


per second = za sekundu; za vteřinu; na jednotku


Překlad per second z webu:
Molly's fletchettes, at twenty rounds per second.  Mollyny šipky, dvacet zásahů za vteřinu.
Probe velocity one one six zero metres per second.  Rychlost sondy jedna jedna šest nula metrů za sekundu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorper unit   percentage   perception   perfect   perforation   performance   performance test   performer