Nainstalujte si:
       

Překlad per se


per se = samo o sobě; samo sebou; za sekundu
libellous per se = zjevně urážlivý výrok; výrok urážlivý sám o sobě;
slanderous per se = ; výrok, který je bez dalšího pomlouvačný; jsoucí bez dalšího pomlouvačný; nactiutrhačný sám o sobě;

Překlad per se z webu:
And maybe it wasn't an issue of morality per se at all.  A možná to vůbec nebyla záležitost morálky per se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorper second   per unit   percentage   perception   perfect   perforation   performance   performance test