Nainstalujte si:
       

Překlad per cent


per cent = procento; procent (2. p.); procentní; setina; na rubu
at cent per cent = profit se sto procenty;

Překlad per cent z webu:
Thirtyfive per cent cloud-cover today.  Oblačnost dnes zakrývá povrch z pětatřiceti procent.
For only some ninety per cent was waterice:  Pouhých devadesát procent tvořila zmrzlá voda;
I returned it with eighteen per cent interest.  Oplatil jsem jí úsměv s osmnáctiprocentním úrokem.
Normally, the arrangement provided a nearhundred per cent survival.  Za normálních okolností to vyšlo vždy téměř na sto procent.
I'd thought the essayist at least fifty per cent full of shit;  Podle mě ta pisatelka nejméně z padesáti procent žvanila;
We'll be lucky to make it at thirty per cent at first.  Budeme šťastní, když se zpočátku dostaneme na třicet procent.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorper se   per second   per unit   percentage   perception   perfect   perforation   performance