Nainstalujte si:
       

Překlad people


people = lidi; národ (lid); někdo; kdokoliv; zalidnit; občané; obyvatelstvo; masy; osídlit; lid; stát; lidé; osoby; oživit; obyvatelé; všechny vrstvy obyvatel
agricultural people = zemědělský národ; rolnický národ;
liege people = poddaní lidé; poddaný lid;
ordinary people = normální lidé; obyčejní lidé;
other people = jiní lidé; další lidé;
poor people = chudí lidé; chudáci; chudina; mnozí lidé; mládež;

Překlad people z webu:
People knew.  Lidi vědí.
These people are crazy.  A nebezpeční.
We have people there.  Tam máme svoje lidi.
One of our people told her.  Kdo to byl?
And what about the people there?  A co lidi uvnitř?
Are there a lot of people out there?  Je tam hodně lidí?
That's what happens in wars … people die .  To se ve válce stává...
That's where the satellite and the two people are now.  Tam je teď družice a ti dva lidé.
The important thing is what you say to people here.  Důležité je, co řeknete lidem tady.
I don't know what the hell they are, but people they ain't.  Nevím, kdo to ksakru je, ale lidi ne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpeople's   pepper   per cent   per se   per second   per unit   percentage   perception