Nainstalujte si:
       

Překlad people's


people's = lidový; lidský; tchán a tchyně


Překlad people's z webu:
People's heads were made to play with time.  Lidská mysl byla přizpůsobena tomu hrát si s časem.
Other people's houses were exotic to him.  Domovy ostatních lidí pro něj byly exotické.
Join this people's army of yours?  Vstoupili do vaší lidové armády?
One of our people's been killed.  Zabili jednoho z našich lidí.
And how delightful other people's emotions were!  A jak rozkošná jsou citová vzrušení druhých lidí!
We use them to monitor people's locations.  Používá se to k sledování lidí.
It's the voice that gets into people's heads!  Hlas, který proniká lidem do hlavy!
You need to learn to respect other people's privacy.  Musíš se naučit respektovat soukromí jiných lidí.
I should have thought you knew more about people's characters.  Byl bych myslel, že se líp vyznáte v lidské povaze.
I was suddenly up to my ears with other people's problems.  Rázem jsem se topil v problémech jiných lidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpepper   per cent   per se   per second   per unit   percentage   perception   perfect