Nainstalujte si:
       

Překlad pendulum


pendulum = kyvadlo; váhavec; kolísavý člověk; kývavý; kyvadlový; roztěžník; kyvná podpora
hydrometric pendulum = vodoměrné kyvadlo; hydrometrické kyvadlo;

Překlad pendulum z webu:
The pendulum swung.  Kyvadlo se kývalo.
In his mind a silver pendulum swung in darkness.  V temnotě jeho mysli jakoby se míhalo stříbrné kyvadlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpenetration   penicillin   penny   pension   pension fund   people   people's   pepper