Nainstalujte si:
       

Překlad penance


penance = pokání; hotové utrpení; uložit pokání; kající; centy
do penance = kát se od; kát se;

Překlad penance z webu:
All my life for penance.  Celý život se budu kát.
It would be almost a penance.  Bude to pro něj přímo zadostiučinění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpence   pencil   pendant   pending   pendulum   penetration   penicillin   penny