Nainstalujte si:
       

Překlad pediment


pediment = fronton; trojúhelníkový štít; štít; pediment; podomní obchodník
broken pediment = krepovaný fronton; přerušený fronton;
peening   penalty   penance   pence   pencil   pendant   pending   pendulum