Nainstalujte si:
       

Překlad peculiar


peculiar = zvláštní (příchuť ap.); podivný (příchuť ap.); nezvyklý; mimořádný; vlastní; příznačný; výstřední; výsada; privilegium; charakteristický; svébytný; osobitý; specifický; typický; bizarní; speciální typ; svérázný; prazvláštní; podivná příchuť
funny peculiar = zvláštní; divný;

Překlad peculiar z webu:
That peculiar goatish odor is trans-3-methyl-2 hexenoic acid.  Zvláštní kozí pach kyseliny transtrimetyldihexenové?
A rather peculiar one.  Je to zvláštní krize.
Here is the peculiar thing:  To bylo na tom to zvláštní:
But there's something very peculiar happening at your end.  Ale na tvém konci se děje něco strašně zvláštního.
He stopped and gave a peculiar knock.  Dorian se zastavil a zvláštním způsobem zaklepal na dveře.
His eyes had taken on that peculiar blank look again.  Oči znovu získaly ten zvláštní, nepřítomný pohled.
Again the body arched itself in that peculiar fashion.  Tělo se znovu divoce prohnulo.
The conviction that the crime is a very peculiar one.  K přesvědčení, že jde o velice výjimečný zločin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpedal   pedal free travel   pedestal   pediment   peening   penalty   penance   pence