Nainstalujte si:
       

Překlad pearl


pearl = perla; perleť; perlička (polygr.); vykládat perlami; perlit se; lovit perly; dělat kroupy; mít perlový lesk; tvořit kapky; perlový; perl; poštěváček; perleťová barva; perlový chyt; krupky
culture pearl = umělá perla; perla z umělé líhně;
imitation pearl = umělá perla; perla z imitace;

Překlad pearl z webu:
Pearl wasn't much of a fan.  Pearl nebyla takový fanoušek.
The pearl was not there.  V žádné však perlu nenašel.
Not a fingerring but a pearl earring.  Nebyl to prsten, ale perlová náušnice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpearlite   peculiar   pedal   pedal free travel   pedestal   pediment   peening   penalty