Nainstalujte si:
       

Překlad peace


peace = mír; klid (mír ap.); mírový; pokoj (mír ap.); pohoda; vyrovnanost; pořádek; pokojnost; veřejný klid; smír; právní jistota; mírový stav; hlasování pro mír
attitude peace = mírový postoj; mírové stanovisko;
in peace = v klidu; s klidem; v míru;
keep peace = chovat se pokojně; zachovat mír;
maintain peace = udržet mír; zachovat mír;
make peace = uzavřít mír; zjednat pokoj; zjednat mír; smířit se;

Překlad peace z webu:
Peace and civilization?  Mír a civilizaci?
No peace for the wicked!  Hříšníci nenajdou pokoje!
There was peace in the feeling of the beasts.  V jeho pocitech byl mír.
Ekodas was at peace here.  Ekodas se tu cítil skvěle.
Hulagh's doch is the peace party.  Hulaghův doch je stranou míru.
Wants to talk about a peace treaty.  Chce s vámi jednat o mírové smlouvě.
But the man who made the peace is dead.  Ovšem muž, který ho dosáhl, je mrtev.
I am here on a mission of peace and understanding.  Jsem zde jako posel míru a porozumění.
It's a great pity those two can't make peace with one another.  Jaká škoda, že se ti dva nedokážou dohodnout.
It had been a little too close for my peace of mind.  Bylo toho na mě trochu moc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpeacetime   peach   peak current   peak pressure   peak voltage   pearl   pearlite   peculiar