Nainstalujte si:
       

Překlad payment


payment = platba; zaplacení; platební; vyrovnání dluhu; odměna; placení; inkaso; plat; výplata; poplatek; placený obnos; mzda; splátka; služebné; zaplacená částka; úplata; služné; placená částka; splacení; splnění dluhu; splatnost; vložení; úhrada; vyrovnání
additional payment = doplatek; příplatek; doplácení;
advance payment = placení předem; záloha; předplatné; půjčka; závdavek; placení dopředu; platba předem; záloha na platbu; akontace; zálohová platba (akontace);
after payment = doplatek; úplatně;

Překlad payment z webu:
First payment due on the tenth, and same thereafter for five months.  První splátka je desátého a potom ve stejný den dalších pět měsíců.
A down payment to show that we are friends.  Záloha, abych ti dokázal, že jsme přátelé.
A $500 down payment was usually enough to do business on.  Základní splátka 500 dolarů obvykle stačila k uzavření smlouvy.
Here is the first payment of your reward!  Tady máte první splátku na svou odměnu!
But it's not a bonus, it's payment for value received.  Ale není to prémie, je to normální mzda za dodanou kvalitu.
Would you like to bring forward your payment schedule?  Chtěl bys projednat termíny splátek?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpayments   peace   peacetime   peach   peak current   peak pressure   peak voltage   pearl