Nainstalujte si:
       

Překlad paying


paying = placení (2. p.); platící; výhodný; výnosný; rentabilní; pykající; přinášející zisk; povinný platit; plat; vyplácející se; povinná banka
backwardness in paying = liknavost v placení;

Překlad paying z webu:
Paying me to go quietly?  Platíte mi, abych tiše odešel?
You paying now?  Zaplatíš rovnou?
I am paying you.  Za to platím vás.
I was not paying my debt to him.  Nesplácel jsem mu tím dluh.
How much are they paying you?  Kolik ti za to platí?
Who do you think is paying for this, anyway?  Kdo si myslíš, že to asi zaplatí?
I don't want them welching on paying a winner.  Nechci, aby brali výherce na hůl.
You can buy another with what we're paying you.  Za to, co ti zaplatíme, si můžeš koupit novou.
And now here was some more food, hardly paying it any attention.  Ale teď tady narazil na další žrádlo, které si ho vůbec nevšimlo.
And because of the war, no one else is paying atten­tion to them.  A protože je válka, nikdo se o ně nestará.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpayment   payments   peace   peacetime   peach   peak current   peak pressure   peak voltage