Nainstalujte si:
       

Překlad payable


payable = splatný; rubatelný; výnosný; rentabilní; přijatelný; splatná pohledávka; průmyslového významu; produktivní; čerpatelný; platitelný; splatitelný; vyplatitelný; splatná faktura
accounts payable = účty dodavatelů; účty věřitelů; věřitelské účty; kreditní účty; účty dluhů; pohledávky věřitelů; splatné účty; závazky;
bill payable = dlužná směnka; směnečný dluh; trata; směnečný závazek; splatná směnka; traty; splatné účty;
payable on delivery   payable on demand   payer   paying   payment   payments   peace   peacetime