Nainstalujte si:
       

Překlad payable on demand


payable on demand = splatný na požádání; splatno při předložení; splatný na viděnou; splatno při předložení směnky
cheque payable on demand = šek splatný při předložení;
payer   paying   payment   payments   peace   peacetime   peach   peak current