Nainstalujte si:
       

Překlad payable on delivery


payable on delivery = splatný při doručení (na dobírku); splatný na dobírku (při doručení); splatno při doručení; splatný při dodání; splatný na požádání
amount payable on delivery = platba za dobírku;
payable on demand   payer   paying   payment   payments   peace   peacetime   peach