Nainstalujte si:
       

Překlad pavement


pavement = chodníkový; dláždění; násep; dlažební materiál; jízdní dráha; kryt silnice; kryt vozovky; dlažba; silniční svršek; zpevnění plochy; zpevnění povrchu; povrchová vrstva; zpevnění; silniční kryt; beton pro vozovky
block pavement = kostkové dláždění; dlážděná vozovka;
blockwood pavement = dřevěná dlažba; dřevěná špalíková dlažba;
cobblestone pavement = dlažební kámen; dlažba;
concrete pavement = betonová dlažba; betonový kryt vozovky; úhlopříčná dlažba;

Překlad pavement z webu:
The pavement at the bottom of the steps was covered with his designs:  Chodník před schůdky byl jeho malůvkami přímo zapla-vený:
The slimy pavement looked like a wet mackintosh.  Kluzká dlažba vypadala jako mokrý gumový plášť.
He looked speculatively at the pavement and then said:  Zamyšleně se podíval na chodník.
Then the rat hopped onto the pavement and scampered down an alley.  Pak krysa vyskočila na chodník a odhopkala ulicí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaving   payable   payable on delivery   payable on demand   payer   paying   payment   payments