Nainstalujte si:
       

Překlad pattern


pattern = vzor (ozdobný ornament); vzorec (ozdobný ornament); upravit (do tvaru, vzoru); model (pro odlitek); předloha; šablona; ozdobit (vzorem); imitovat; kopírovat; vzorek (ozdobný ornament, malá ukázka); figura (obrazec při krasobruslení); charakter; typ
background pattern = obrazec pozadí; vzor pozadí; počáteční obrazec;
bit pattern = bitová kombinace; bitový obrazec;
bitmap pattern = bitová výplň; bitový vzorek;
citation pattern = struktura citace; vzorec citace; motiv propojovacích vodičů; ráz;

Překlad pattern z webu:
Pattern storage .  Vzorcové ukládání.
No pattern was visible.  Nebyly na něm zřetelné žádné obrysy.
Eventually a pattern was established.  Nakonec se vytvořila pravidla hry.
This is the pattern of history, girl.  Takový je vzorec historie, děvče.
The body is a pattern of dark and light squares.  Tělo je zbarveno vzorem černobílých kostek.
We are in a holding pattern right now.  Poskočil na sedadle, jako by ho někdo bodl.
As agreed, we will keep to pattern with each other.  Jak jsme se dohodli, budeme se držet při postupu vás.
He spoke the words then traced a pattern in the air.  Pronesl příslušná slova a do vzduchu namaloval vzor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpavement   paving   payable   payable on delivery   payable on demand   payer   paying   payment